Vikarloven

Vi følger altid og støtter op om den gældende vikarlovgivning.

Vi sørger for, at du får ordentlige vilkår

I samarbejde med Dansk Erhverv sørger vi for, at alle regler under “Vikarloven” bliver overholdt, når du arbejder som vikar hos os.

 

Samme vilkår som de fastansatte medarbejdere

Langt de fleste af vores vikarer arbejder under overenskomst, men selv hvis du ikke arbejder under overenskomst, så sørger vi for dine rettigheder. I følge lovgivningen skal vi nemlig følge “Ligebehandlingsprincippet”. Det betyder, at vi på en række områder skal overholde de vilkår, som er gældende i den virksomhed, du udfører arbejdet hos. Det gælder regler om løn, arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie og helligdage ifølge virksomhedens egne overenskomster samt andre bindende generelle bestemmelser og kutymer hos virksomheden. På disse punkter skal du som vikar have mindst de samme vilkår, som hvis du var ansat direkte i virksomheden til at udføre samme opgave.

Det er os, der hæfter for, at du som vikar har alle rettigheder opfyldt gældende ligebehandlingsprincippet.

Du er altid velkommen til at kontakte os angående, hvilke områder vi selv har forhandlet overenskomst og hvilke områder, hvor virksomhedens egen overenskomst er gældende.

Hvad skal virksomheden sørge for?

  • De er forpligtet til at informere dig som vikar om ledige stillinger fx via opslag i virksomheden eller via intranet.
  • Som vikar skal du have adgang til alle virksomhedens kollektive faciliteter, fx kantine, børnepasning, transportfaciliteter m.fl. Det gælder dog ikke, hvis forskelsbehandling af dig som vikar kan begrundes med fx, at der er tale om et meget kort vikariat.
  • De skal informere lønmodtagerrepræsentanterne om virksomhedens brug af vikarer.

Her er brugervirksomheden ansvarlig for overholdelse af reglerne. Overtrædes reglerne, kan brugervirksomheden idømmes en godtgørelse til dig som vikar og efterbetaling, hvor det er relevant. Loven indeholder ingen regler om størrelsen af en eventuel godtgørelse. Det vil blive overladt til domstolene at vurdere det.