Step 1. Jobanalysen

Det vigtigste værktøj for en professionel rekruttering

Den vigtigste fase i rekrutteringsprocessen er jobanalysen. Se analysen som en lup du kan kigge igennem for at spotte den rette kandidat. Du får et klart billede af den profil, som passer perfekt ind i jeres kultur, afdeling og stilling. Og det er afgørende. For hvis I ikke ved, hvordan den ideelle kandidat ser ud, så får I svært ved at finde den rigtige person.

Jobanalysen er retningsgivende for alle de valg, der træffes under hele rekrutteringsprocessen. Gennem analysen finder du bl.a. svaret på:

 

  • hvilken unik kultur der hersker i virksomheden
  • hvad formålet er med at udfylde den ledige stilling
  • hvilke arbejdsopgaver personen vil få
  • hvilke resultater personen skal nå for at være succesfuld i stillingen
  • hvilke personlige og faglige egenskaber, der er behov for

I

Step 2. Stillingsopslaget

Tiltræk de rette

Stillingsopslaget er et vigtigt værktøj til at tiltrække de rette ansøgere og samtidig undgå, at irrelevante profiler søger jobbet. Se det som en annonce, hvor I skal sælge jobbet.

Dit stillingsopslag skal være målrettet og gennemarbejdet, og det bliver det ved at bruge resultaterne fra jobanalysen.

I

Step 3. Annoncering & search

Skab opmærksomhed om den ledige stilling

Gennem annoncering sikrer vi, at de rette kandidater bliver opmærksomme på den ledige stilling hos jer. Det er en vigtig del af rekrutteringsprocessen.

Første skridt er at udvælge de kommunikationskanaler, som de rette profiler anvender i hverdagen. I skal meget simpelt have placeret jeres stillingsopslag lige foran øjnene på dem.

Derudover kan en systematisk search-proces være nødvendig, hvis kandidatfeltet er snævert. I en search-proces søger man aktivt efter relevante profiler – også dem, som allerede er i job og ikke nødvendigvis er aktivt jobsøgende. Det er i denne del af rekrutteringsprocessen, at det er vigtigt med et udviklet professionelt netværk til at nå de rette profiler.

I

Step 4. Jobsamtaler

Undersøg profilen i dybden

Jobsamtalen er en videnskab i sig selv. For dårlige interviewspørgsmål leder til dårlige svar. Og dårlige svar leder til en dårlig jobsamtale. Og en dårlig jobsamtale gør det ekstremt svært at ansætte den rigtige person i sidste ende.

De fleste bliver overrasket over, hvor meget teknisk viden den professionelle jobsamtale kræver. Se samtalen som en videnskabelig metode til at afdække et objektivt billede af kandidaten. Hos os bruger vi videnskabelige og forskningsbaserede interviewteknikker til at sikre, at vi får afdækket de rette områder af kandidatens profil og får skabt et aktuelt og retvisende billede.

Men uanset om I rekrutterer selv eller samarbejder med et bureau, så giv jobsamtalerne høj prioritet – det betaler sig i sidste ende.

I

Step 5. Tests & analyser

Din kvantitative garanti

Med en solidt gennemarbejdet jobanalyse, så skulle I gerne vide præcis, hvordan den ideelle profil ser ud både fagligt og personligt. Og her kommer tests og analyser ind i billedet. I bund og grund giver de dig en ekstra sikkerhed for, om du har fat i den rette person. Og hvis noget virker afvigende, så giver det anledning til at undersøge dette specifikke område i dybden til jobsamtalen.

Det kræver oftest en certificering i et personanalyseværktøj samt viden om, hvordan man laver tests. Til gengæld kan resultaterne være afgørende for, om du vælger den rette person til jobbet.

I

Step 6. Referencer

Et sneak peek ind i kandidatens fortid

Det er altid en fordel at tage referencer på kandidaten sidst i processen, hvis han/hun giver lov. Her bruger vi en tidligere arbejdsgivers indsigt og erfaring med kandidaten til at vurdere, om der er et match til den stilling, som I skal udfylde. Det er en unik mulighed for at få en dybere indsigt, så vi kan vurdere, om det billede vi har fået af kandidaten, stemmer overens med hans/hendes tidligere adfærd.

Her fejler mange ved kun at spørge ind til fortiden og til, hvordan kandidaten performede i sin tidligere stilling. Men det er lige så vigtigt at fokusere spørgsmålene fremadrettet, så vi bruger den tidligere arbejdsgivers indsigt i kandidatens adfærd og kompetencer til at vurdere, hvordan han/hun vil fungere i den stilling, der er tale om i dag.

En professionel rekrutteringsproces

Vi mener, at ovenstående faser er afgørende for, at en rekrutteringsproces udføres professionelt. Hvis du sikrer dig, at der arbejdes systematisk med disse seks faser, så minimerer I risikoen for en fejlrekruttering markant.

Der er andre elementer i en rekrutteringsproces, såsom kandidatscreening, indkaldelse til jobsamtale, professionelle afslag og selve ansættelsen af medarbejderen, men de ovenstående seks faser er de absolut vigtigste i en professionel rekruttering.

Vi har mange års erfaring med alle faser af rekrutteringsprocessen, og vi kan tilbyde dig at stå for hele rekrutteringen eller enkelte faser.