Køkkenchefer og kantineledere

Lederkursus for

STÆRKE LEDERE SKABER STÆRKE RESULTATER

Vil du forbedre dig som leder ved hjælp af Danmarks førende leverandør inden for kantine- og restaurationsområdet? Så tilmeld dig dette 3-dages kursus målrettet køkkenchefer og kantineledere.

 

I samarbejde med markante personer fra køkken- og kantinebranchen har vi sammensat et lederkursus, der er målrettet og tilegnet køkkenchefer og kantineledere.

 

Assistance HR Partners er den førende leverandør inden for kantine- og restaurationsområdet i Danmark. Samtidig er ledelsesudvikling en af vores spidskompetencer. Vi har derfor opnået et dybdegående kendskab til de udfordringer, du som køkkenchef eller kantineleder står overfor i din hverdag.

 

Til kurset modtager du blandt andet færdighedstræning i mindre grupper. På den måde får du ’hands-on’-erfaring med teknikkerne og får direkte feedback fra vores dygtige og erfarne kursusleder.

 

Vi har oprettet kurset for at tilføre konkret værdi for DIG. Derfor får du øvelser, redskaber og teknikker med hjem, som du kan anvende umiddelbart efter kurset.

Kurset er for dig som:

Ønsker øget indsigt i din specifikke ledelsesstil

Er interesseret i at udvikle og forbedre dig som leder

Vil modtage redskaber til at kunne anvende kommunikation som ledelsesværktøj

Ønsker sparring med andre ledere inden for køkken- og kantinebranchen

Gerne vil have input til hvordan du som leder opbygger effektive teams

Ønsker inspiration til hvordan du skaber motivation hos dine medarbejdere

Vi starter altid kurset med en forventningsøvelse, så vi er helt sikre på, at vi imødekommer dine specifikke udfordringer og behov.

Dit udbytte af kurset:

Udlevering og gennemgang af personlighedsanalyse (MBTI-test)

En række anerkendte ledelsesværktøjer til forbedring af dine ledelseskompetencer

Forståelse for forskellige ledelsesformer og begreber

Test af egen ledelsesstil og præferencer

Undervisningsbog om HR og ledelse

Personligt opfølgningsmøde med kursusleder (mødets lokation og tilrettelæggelse besluttes efter dit ønske)

Du vil modtage fuld forplejning under kurset.

  • Pris lige nu

    12.000,- ekskl. moms

Tid & sted: Hvis du er interesseret i at tilmelde dig kurset så kontakt os på 33 55 00 90 eller info@assistance.dk. Kurset foregår i vores flotte lokaler på Frederiksberg i København (Lindevangs Allé 3, 2000 Frederiksberg).

Se hele programmet

Kursusdag 1: 25. august

 

Kl. 09.00

Velkomst og kort præsentation

Kl. 09.30

Forventningsøvelse

Kl. 10.00

Gennemgang af rapport om
ledelse udarbejdet af Danmarks
Erhvervsforsknings Akademi

Kl. 10.30

Pause

Kl. 10.45

Hvad er ledelse? Ledelsesformer og
begreber

Kl. 12.00

Fælles frokost

Kl. 12.45

Lederens opgave med opbygning af
effektive teams

Kl. 14.00

Gruppeøvelse

Kl. 15.00

Pause

Kl. 15.15

Motivation af medarbejdere og
selvmotivation

Kl. 15.45

Gruppearbejde med motivation

Kl. 16.30 – 17.00

Afslutning på dagen

Kursusdag 2: 26. august

 

Kl. 09.00

Refleksion på dag 1

Kl. 09.30

Gennemgang af MBTI-værktøjet

Kl. 10.30

Selvindsigt i egne præferencer som
leder

Kl. 11.00

Gruppeøvelse

Kl. 12.00

Fælles frokost

Kl. 12.45

Gennemgang af situationsbestemt
ledelse SL II

Kl. 13.30

Gruppeopgave med
situationsbestemt ledelse

Kl. 14.30

Refleksion på opgaven i plenum

Kl. 15.00

Pause

Kl. 15.15

Kommunikation som ledelsesværktøj

Kl. 15.45

Gruppeopgave i kommunikation

Kl. 16.15

Plenum, refleksion på opgaven

Kl. 16.30 – 17.00

Evaluering af de 2 første dage og
fokusområder for perioden frem til
opfølgning

Kursusdag 3: Dato aftales mellem deltagere

 

Kl. 09.00

Velkomst og gennemgang af
program

Kl. 09.30

Siden sidst: Hvad har vi brugt og
hvordan?

Kl. 11.00

Kort erfaringsøvelse

Kl. 12.00

Fælles frokost

Kl. 12.45

Ledelsesstile i forhold til SL II

Kl. 14.00

Når en medarbejder ikke performer

Kl. 15.00

Pause

Kl. 15.15

Kort tilbageblik på de forskellige
temaer/øvelser

Kl. 16.00

Etablering af ERFA grupper efter eget
ønske

Kl. 16.30 – 17.00

Evaluering og kursusbevis